نصاب اکسس کنترل تشخیص چهره و اثر انگشت و RFID

نصاب اکسس کنترل (کنترل دسترسی) تشخیص چهره ، نصاب اکسس کنترل اثر انگشت ، نصاب اکسس کنترل RFID برای نصب اکسس کنترل با شماره های مندرج در انتهای صفحه تماس بگیرید.

نصاب اکسس کنترل تشخیص چهره : جهت نصب اکسس کنترل تشخیص چهره با شماره ۰۹۱۲۴۶۰۴۸۹۹ تماس بگیرید .

سیستم های تشخیص چهره چطور نصب می شوند ؟ برای نصب دربازکن تشخیص چهره یا نصب کنترل تردد و دسترسی مبتنی بر تشخیص چهره با دو پارامتر اصلی مواجه هستیم : تامین تغذیه سیستم تشخیص چهره ، خروجی رله تشخیص چهره .

تغذیه دستگاه تشخیص چهره معمولا با ولتاژ ۱۲ ولت کار می کند . پس بایستی با یک مبدل/ترانس برق ۲۲۰ ولت شهر را به ۱۲ ولت DC تبدیل کنید .این مبدل باید خروجی با جریان حداقل ۳ آمپر را داشته باشد.

رله خروجی دستگاه تشخیص چهره به منظور اجرای فرآیند بعدی پس از تشخیص و شناسایی فرد بکار می رود . اگر چهره به درستی شناسایی شد عمل بعدی مثلاً باز شدن درب ، تردد مجاز ، ثبت تردد و … انجام می شود.

دستگاه تشخیص چهره همچنین تنظیمات متنوعی دارد که توسط نصاب دربازکن تشخیص چهره یا نصاب کنترل تردد تنظیم و آموزش داده می شود .

وظیفه نصاب دربازکن تشخیص چهره : نصب زیبا و حرفه ای دستگاه تشخیص چهره بعلاوه آموزش تنظیمات تعریف چهره ، حذف چهره و سایر تنظیمات فرآیند ، راهنمایی عیب یابی اولیه دستگاه تشخیص چهره در صورت مواجه شدن مسئول با خطا و خرابی