مقایسه انواع تگ دربازکن و تگ آسانسور

برای مقایسه انواع تگ خوان یا تگ ریدر و نیز مقایسه کنترل تردد و اکسس کنترل نیازمند آن هستیم که ابتدا تگ های موجود در بازار و نیز دستگاه های تگ خوان را شناسایی کنیم.

سپس برای مقایسه تگ ها و مقایسه تگ ریدر ها باید به پارامترهایی نظیر قابلیت ها ، کیفیت و طول عمر ، زیبایی و پشتیبانی تولید کننده تگ توجه کرد تا در نتیجه بهترین تگ را خریداری نماییم.

برندهای موجود تولید کننده سیستم های RFID در ایران عبارتند از نوین ، تک ، بهروید ، گستر ، گویا می باشند .

برندهای چینی و اروپایی تگ نیز در بازار ایران وجود دارند .

مقایسه تگ نوین و تگ گستر :

مقایسه تگ خوان ایرانی و چینی :

مقایسه تگ zk و برند ایرانی :

مقایسه تگ بروید و تگ چینی :

بیشترین قابلیت تگ خوان مربوط به کدام برند است؟