محافظ جان ( قیمت ، خرید ، نصب ) تک فاز ، سه فاز ، قیمت عمده

محافظ جان RTC یا فیوز محافظ جان شبیه فیوز الکتریکی است که جان انسان را در برابر برق گرفتگی محافظت می‌کند . با عمل کردن محافظ جان ، برق قطع می شود . محافظ جان فرانسوی و چینی در ایران موجود است . نصب محافظ جان در تهران و فروش محافظ جان به کلیه شهرها انجام می‌شود . خرید عمده محافظ جان ، قیمت عمده محافظ جان ، پخش محافظ جان . فروش محافظ جان تک فاز ، فروش محافظ جان سه فاز . خدمات برق کشی و نصب فیوز محافظ جان در تهران و حومه توسط همیار امنیت

محافظ جان : محافظ جان همانطور که از نام آن پیداست از جان در برابر برق گرفتگی محافظت می کند. محافظ جان برای تک فاز و تک فاز متفاوت است. همچنین محافظ جان برای میزان آمپر فیوز نیز متفاوت است.

محافظ جان برای خانه : آمپر منازل معمولا ۱۵ تا ۳۲ آمپر است . غالبا محافظ جان ۲۵ آمپر و ۳۲ آمپر کاربرد دارد.

قیمت عمده محافظ جان : قیمت عمده محافظ جان برای خرید عمده آن به شرح زیر می باشد:

  • قیمت عمده محافظ جان ۲۵ آمپر چینی ۲۴۵۰۰۰ تومان
  • قیمت عمده محافظ جان ۳۲ آمپر ۲۸۵۰۰۰ تومان
  • قیمت عمده محافظ جان ۲۵ آمپر فرانسوی ۶۹۰۰۰۰ تومان

قیمت محافظ جان : قیمت محافظ جان از ۲۹۰۰۰۰ تومان در مدل های چینی تا ۸۵۰۰۰۰ تومان فرانسوی متغیر است . تفاوت قیمت فیوز جان یا همان محافظ جان به دلیل کیفیت و سرعت عکس العمل آن می باشد .

قابلیت اطمینان محافظ جان RTC ( فیوز برق گرفتگی ) : اینکه به ازای عبور چه جریانی و در طی چه مدت زمانی دستگاه محافظت برق گرفتگی عمل می کند را پارامتر قابلیت اطمینان محافظ جان تعیین می کند .

نصب محافظ جان : محافظ جان یا دستگاه ضد برق گرفتگی دارای دو رشته سیم ورودی و دو رشته سیم خروجی می باشد که بصورت یک به یک به ورودی و خروجی پس از فیوز اصلی متصل می شوند .

هزینه نصب فیوز جان : هزینه نصب فیوز محافظ جان بستگی به تعداد نصب دارد اما برای یک واحد ۲۵۰۰۰۰ تومان می باشد . هرچه تعداد واحد ها بیشتر باشد قیمت نصب فیوز جان یا محافظ جان کمتر خواهد بود .

سفارش نصب محافظ جان در تهران: برای نصب محافظ جان با فیوز برق گرفتگی برای کلیه واحد های مسکونی جدید و قدیمی و نیز ساختمان های اداری و اماکن با شماره های مندرج در انتهای وبسایت تماس بگیرید .

نصب محافظ جان برای تابلوهای برق