قیمت کنترل تردد آسانسور و هزینه نصب

قیمت کنترل تردد آسانسور در انواع مدل ها در بخش فروشگاه همیار امنیت آورده شده است. بطور کلی اکسس کنترل آسانسور در پنج مدل دسته بندی می شوند آنهایی که فقط بار رمز کار می کنند ، آنهایی که با کارت و رمز کار می کنند ، آنهایی که توکار هستند و فقط با کارت و تگ کار می کنند و دستگاه های که با اثر انگشت و تشخیص چهره کار می کنند . برای اطلاع تقریبی از قیمت کنترل تردد آسانسور و هزینه نصب از فرم زیر استفاده کنید :

Venue Rental
از میان موارد زیر هرآنچه مورد نیازتان است انتخاب کنید تا هزینه نهایی امن سازی آسانسور یا الزام به پرداخت شارژ مشخص شود. سپس فاکتور نهایی را به شماره واتساپ 09124604899 ارسال نمایید تا هماهنگی های لازم برای زمان اجرای نصب انجام شود.
Please choose an option☝️!
Please choose an option☝️!
Please choose an option☝️!
+
Please choose an option☝️!
+
Please choose an option☝️!
+
Please choose an option☝️!
+
Please choose an option☝️!
Please choose an option☝️!
Please choose an option☝️!

Total 0