قفل هامونی | مگنت هارمونی | قفل شفتی هارمونی | خرید و قیمت

قفل هامونی ، قفل مگنتی هارمونی ، خرید و قیمت قفل شفتی هارمونی ، خرید و قیمت قفل مگنتی هارمونی قفل الکترونیکی هارمونی را میتوان در رده کیفیتی قفل های مگنتی و شفتی سارو دانست .

قفل هارمونی : یکی از بهترین برندهای قفل های شفتی و مگنتی الکترونیکی ، قفل هارمونی است . قفل هارمونی در انواع مدل های شفتی ، کارتی ، مگنتی و کلید ثابت تولید می شوند

قفل هارمونی شفتی : مدل بولت قفل هارمونی یا همان قفل های شفتی مناسب انواع درب های ضد سرقت می باشد. با استفاده از قفل شفتی هامونی انواع درب های چوبی و فلزی را می توان امن سازی کرد

قفل مگنتی هارمونی : یکی از قفل های مرغوب جهت کنترل انواع درب ها ، قفل مگنت هارمونی است . این قفل با استفاده از فریم های مربوطه قابل نصب است .

قفل هارمونی : قفل هامونی با مدل های مختلف و متناسب با کاربرد موجود است .

خرید قفل هارمونی شفتی : خرید قفل شفتی هارمونی با وزن ۴۰ کیلو ، خرید قفل شفتی هارمونی با وزن ۲۰۰ کیلو

خرید قفل مگنتی هارمونی : تحمل وزن از ۴۰ تا ۳۰۰ کیلو توسط قفل های هارمونی شفتی . متناسب با وزن و نوع درب قفل شفتی هارمونی انتخاب می شود

قیمت قفل هارمونی : قیمت قفل هارمونی از ۱/۱۰۰/۰۰۰ تا ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان

قیمت قفل شفتی هارمونی : قیمت قفل هارمونی شفتی دو مدل ۱/۴۵۰/۰۰۰ و ۲/۴۵۰/۰۰۰ تومان

قیمت قفل مگنتی هارمونی : با توجه به وزن از ۸۵۰/۰۰۰ تا ۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان

۰۹۱۲۴۶۰۴۸۹۹

همیار امنیت مشاوره تخصصی و خدمات امنیتی و نصب تجهیزات امنیتی