قفل الکترونیکی درب ضد سرقت | تگ و کارت درب ضد سرقت | فلزی ، چوبی

قفل الکترونیکی درب ضد سرقت به صورت های از جمله ریموتی بعلاوه قفل مقابل برقی ، ریموتی با قفل مگنتی ، ریموتی با قفل شفتی بولت ، تگ ریدر rfid (کارتخوان) با قفل مقابل برقی ، اکسس کنترل با قفل مگنتی درب ضد سرقت ، قفل شفتی مناسب درب ضدسرقت با کنترل تردد کارتی ، تگ دار کردن درب ضد سرقت با قفل مگنتی ، قفل شفتی درب صرافی ، قفل مگنتی درب ضد سرقت طلافروشی قابل پیاده سازی است .

قفل الکترونیکی مناسب درب ضد سرقت بستگی به نوع درب ، اندازه فریم و نیز نوع خواسته مشتری دارد