طراحی و توسعه نرم افزار

خدمات ما در حوزه طراحی و توسعه نرم افزار عبارتند از :

  • توسعه نرم افزار های کاربردی
  • نرم افزارهای مبتنی بر ++C ، متلب و …
  • ریکاوری و ترمیم دیتا
  • فروش لایسنس و ابزارهای خرید خارج
  • آموزش نرم افزار