طراحی و توسعه سخت افزار

خدمات ما در حوزه طراحی و توسعه سخت افزار عبارتند از :

  • طراحی بردهای الکترونیک
  • دیباگینگ سخت افزار
  • اورهال و تعمیرات سخت افزار
  • مشاوره پروژه