ریموت پارکینگ عمده ( دستگاه ریموت پارکینگ با حافظه ثبت تردد )

ریموت پارکینگ عمده ، فروش عمده ریموت پارکینگ در هر دو فرکانس ۳۱۵ مگاهرتز و ۴۳۳ مگاهرتز.

ریموت پارکینگ فرکانس ۴۳۳ مگاهرتز : بسته ۳۰ عددی

ریموت پارکینگ ۳۱۵ مگاهرتز: بسته ۳۰ عددی