ریموت عمده ( فرکانس 315MHz و 433MHz ) فروش عمده ریموت

ریموت عمده فروشی ، فروش عمده ریموت ۳۱۵ کیلوهرتز ، فروش عمده ریموت ۴۳۳ مگاهرتز . قیمت عمده ریموت درب در انواع مختلف ، قیمت عمده ریموت ۳۱۵ ، قیمت عمده ریموت ۴۳۳ . خرید عمده ریموت آزرایی ، خرید عمده ریموت بتا ، خرید عمده ریموت قیمت مناسب و با کیفیت. پخش عمده ریموت و دستگاه ریموت کنترلر تک کانال ، دو کانال ، چهار کانال و هشت کانال ( قیمت عمده ریموت امروز در ماه تیر ۱۴۰۳ ) پخش ریموت

ریموت عمده : ریموت عمده و با قیمت مناسب برای ساختمان های مسکونی و تجاری و مناسب انواع ریموت کنترلر های ۳۱۶ کیلوهرتز و ریموت کنترلرهای ۴۳۳ مگاهرتز. خرید تعداد ریموت در کارتن های

ریموت 315 کیلوهرتز (315MHZ) عمده : ریموت ۳۱۵khz برای ریموت کنترلرهای با این فرکانس مناسب است . بنابراین قبل از خرید عمده این ریموت از فرکانس دربازکن ریموتی خود مطمئن شوید. خرید عمده ریموت ۳۱۵ کیلوهرتز در بسته های ۱۰ تایی است .

ریموت 433 کیلوهرتز (433MHZ) عمده : ریموت ۴۳۳Mhz برای ریموت کنترلرهای با این فرکانس مناسب است . بنابراین قبل از خرید عمده این ریموت از فرکانس دربازکن ریموتی خود مطمئن شوید. خرید عمده ریموت ۴۳۳ مگاهرتز در بسته های ۱۰ تایی است .

فروش عمده ریموت ۴۳۳ و ۳۱۵ : فروش عمده ریموت های ۳۱۵ و ۴۳۳ مناسب انواع دربازکن های ریموتی.

پخش ریموت کنترلر : پخش انواع ریموت های ریموتی برای گیرنده های سوپرهدروداین انواع فرکانس ها

قیمت عمده ریموت ۳۱۵ khz :

  • قیمت ریموت ۳۱۵ بسته ۱۰ تایی ۱/۱۷۰/۰۰۰ تومان
  • قیمت ریموت ۳۱۵ بسته ۱۰۰ تایی ۱۱/۱۰۰/۰۰۰ تومان
  • قیمت ریموت ۳۱۵ بسته ۳۰۰ تایی ۳۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان

قیمت عمده ریموت ۴۳۳ Mhz :

  • قیمت ریموت ۴۳۳ بسته ۱۰ تایی ۱/۱۳۰/۰۰۰ تومان
  • قیمت ریموت ۴۳۳ بسته ۱۰۰ تایی ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان
  • قیمت ریموت ۴۳۳ بسته ۳۰۰ تایی ۲۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان

خرید عمده ریموت : مدیران ساختمان های تجاری و برج های مسکونی می توانند ریموت را بصورت عمده از ۱۰ عدد تا ۱۵۰۰ عدد خرید نمایند . خرید عمده انواع ریموت ۳۱۵ کیلوهرتز و ریموت ۴۳۳ مگاهرتز در تعداد های متنوع در زیر آورده شده است.