دوربین مدار بسته امنیتی حفاظتی مناسب مغازه و فروشگاه

دلایل نصب دوربین های مدار بسته حفاظتی امنیتی که در مغازه ها و فروشگاه ها نصب میشوند عبارتند از:

  • کنترل ورود و خروج
  • رؤیت کلیه نقاط مغازه یا فروشگاه
  • ثبت وقایع و بررسی آفلاین در صورت لزوم

دوربین یا شبکه دوربین های که در داخل فروشگاه یا مغازه نصب می شوند بر اساس هدف از نصب آنها بایستی خریداری شوند. مکان نصب دوربین نیز یکی از پارامترهای تعیین کننده کیفیت تصویر مورد نیاز است.

هرچه فاصله محل نصب دوربین حفاظتی/کنترلی از محل مورد نظر جهت کنترل بیشتر باشد ، دوربین انتخابی بایستی کیفیت بالاتری داشته باشد.

نواحی لازم برای کنترل نیز تعیین کننده تعداد، نوع و تعیین کننده محل نصب دوربین خواهد بود. از این رو انتخاب سیستم دوربین مدار بسته مناسب برای بکارگیری در مغازه و یا فروشگاه به نقشه سازه و نیز نواحی مهم تحت کنترل نیاز دارد.

پس از اینکه نقاط مهم شناسایی شدند بر اساس هزینه و اهمیت کنترل، دوربین مدار بسته مناسب خریداری می شود.

هزینه نصب و قیمت تجهیزات مداربسته دوربین ها و سیستم های امنیتی/حفاظتی نیز بر اساس اهمیت و فضای تحت کنترل مطلوب مشخص می شود.

در حالت کلی هزینه دوربین مداربسته در فروشگاه و اماکن تجاری و اداری بصورت زیر محاسبه میشود:

قیمت هر دوربین ۲۷۰ هزار تومان