درباره ما

مجموعه همیار امنیت در زمینه های توسعه سخت افزار و نرم افزار ، تجهیزات ضد سرقت ، اکسس کنترل ، هوشمندسازی امن ، رمزنگاری اطلاعات ، پیاده سازی الگوریتم های رمزگذار ، پیاده سازی الزامات و استانداردهای امنیتی از سال ۱۳۹۴ فعالیت دارد.

قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران بر وبسایت «سکیوریتی هلپر- همیار امنیت» جاری است.

:Vision Of Security Helper

«امنیت هوشمند پایدار »