درباره ما

وبسایت همیار امنیت ارائه کننده خدمات و تجهیزات امنیتی در حوزه خدمات و تجهیزات امنیتی عمومی می باشد . از جمله فعالیت های همیار امنیت عبارتند از توسعه سخت افزار ، ارائه رهنمودهای امنیتی عمومی ، فروش تجهیزات امنیتی و کنترلی عمومی ، تجهیزات و خدمات هوشمندسازی امن ، مشاوره و تدوین الزامات و استانداردهای امنیتی .

این وبسایت مستقل از هر سازمان و نهاد دولتی است و توسط عضویت انجمن رمز ایران مدیریت می شود. اولویت وبسایت، ارائه رهنمودها و معرفی تجهیزات امنیتی مبتنی بر تحقیقات و یافته های علمی-تجربی است. از این رو متون ارائه شده عاری از نقص نبوده و ممکن است در ترجمه و یا تحقیقات ضعف هایی وجود داشته باشند. قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران بر وبسایت «سکوریتی هلپر- همیار امنیت» جاری است.

:Vision Of Security Helper

«امنیت با کمترین هزینه»