دانلود فایل طراحی و توسعه کیف پول ارز دیجیتال – آموزش

طراحی و توسعه کیف پول ارز دیجیتال (کریپتو کورنسی) مراحل پیچیده و تخصصی دارد که گاهی گرفتن یک API بهترین میانبر خواهد بود . دانلود فایل طراحی و توسعه کیف پول ارز دیجیتال که در واقع آموزش مقدماتی طراحی و توسعه کیف کریپتو است در لینک زیر آمده است .

فایل آموزش طراحی کیف پول ارز دیجیتال مبتنی بر تحقیقات و ترجمه بوده و به شما مراحل توسعه کیف پول ارز دیجیتال را ارائه میدهد .

طراحی کیف پول به علوم مهندسی متعددی نیاز دارد از جمله آشنایی با سیستم شبکه بلاکچین ، برنامه نویسی ، امنیت

بطور کلی توسعه کیف پول ارز دیجیتال شامل ۵ مرحله است :

دانلود ۰pdf آموزش طراحی و توسعه کیف پول ارز دیجیتال