خدمات امنیتی

امنیت کتاب سربسته ای نیست که برای سال ها نسخه کارآمد داشته باشد. امنیت وابسته به تکنولوژی، علم روز، هزینه و نیاز است. هرچه تکنولوژی پیشرفت می کند چالش های امنیتی بیشتر شده و حتی به فراخور این تغییر، شکل امنیت نیز تغییر می کند. ما سعی می کنیم خدماتمان مبتنی بر علم روز بوده و مرور زمان پوشش نسبی قابل قبول کاربری و مشتری داشته باشد. خدمات سکیوریتی هلپر عبارتند از:

  1. ترجمه متون حوزه امنیتی
  2. تامین امنیت وبسایت
  3. تامین امنیت شبکه
  4. چک لیست پارامترهای امنیتی
  5. خدمات نصب، تعمیر و راه اندازی تجهیزات امنیتی
  6. خدمات نصب، بروزرسانی انلاین و مشاوره نرم افزارهای امنیتی
  7. برنامه نویسی کامپیوتری و تحت وب