تگ خام rfid | سرکلیدی ، جاکلیدی ، جاسوئیچی | کارت خام rfid

تگ خام سرکلیدی ، تگ خام جاکلیدی ، تگ خام جاسویچی ، تگ خام رنگی rfid ، کارت خام rfid . خرید و قیمت تگ خام و کارت خام

تگ خام جاسویچی : تگ rfid جاسوئیچی که قابل خواندن و نوشتن باشد تگ خام یا تگ کپی می گویند. تگ خام در دو فرکانس ۱۲۵ کیلوهرتز و ۱۳/۵۶ مگاهرتز موجود است.

کارت خام rfid : کارت خام به کارتی می گویند که قابلیت خواندن و نوشتن داشته باشد به کارت خام ، کارت کپی یا کارت نوشتنی نیز می گویند.

خرید تگ خام جاسویچی: قیمت تگ خام به تعداد سفارش بستگی دارد. برای خرید تگ جاسویچی به بخش فروشگاه همیار امنیت مراجعه کنید.

قیمت تگ خام جاسویچی: هر تگ ۱۲۵ کیلوهرتز ۲۳۰۰۰ تومان

قیمت تگ خام جاسویچی مایفر هر تگ خام ۱۷۰۰۰ تومان