تگ اصل

تگ اصل RFID مخصوص اکسس کنترل های RFID در دو فرکانس ۱۳/۵۶ مگاهرتز و ۱۲۵ کیلوهرتز .

تگ اصل : یکی از نشانه های تگ اصل مایفر یا تگ اصل جاکلیدی

فروش انواع تگ اصل آپارتمان و تگ اصل آسانسور

کلید را با تگ اصل حذف کنید.