تگ اصل | تگ جاسوئیچی اصل | تگ جاسویچی اصل

تگ اصل RFID مخصوص اکسس کنترل های RFID در دو فرکانس ۱۳/۵۶ مگاهرتز و ۱۲۵ کیلوهرتز . تگ جاسوئیچی اصل گیرندگی یا فرستندگی بالایی دارد. تگ جاسویچی اصل از پلاستیک باکیفیت بالا ساخته شده است.

تگ اصل : یکی از نشانه های تگ اصل مایفر یا تگ اصل جاکلیدی براق بودن پلاستیک و نیز قدرت فرستندگی آن است.

فروش انواع تگ اصل جاسوئیچی و تگ اصل آسانسور کارتی

کلید را با تگ اصل حذف کنید. برای خرید تگ اصل به بخش فروشگاه همیار امنیت مراجعه کنید.