تگ اصل

تگ اصل RFID که برای دستگاه های اکسس کنترل بکار می رود در انواع مختلفی در بازار وجود دارد . مشخصات تگ اصل مربوط به سه بخش تگ است : سیم و پیچ ، آی سی و کیس پلاستیکی . هرچه تعداد دور سیم‌پیچ داخل تگ بیشتر باشد گیرندگی بیشتر و در نتیجه مرغوب تر است

تگ اصل : به تگی که هر سه بخش سیم پیچ ، آی سی و کیس پلاستیکی آن مرغوب باشد تگ اصل می گوییم