تگ اصل ( تگ مرغوب )

تگ اصل RFID یا تگ مرغوب که برای دستگاه های اکسس کنترل بکار می رود در مدل های تایوانی و نیز مدل های با کیفیت چینی در بازار وجود دارد . مشخصات تگ اصل مربوط به سه بخش تگ است : تعداد دور سیم و پیچ و در صد مس سیم ها ، آی سی و کیس پلاستیکی . هرچه تعداد دور سیم‌پیچ داخل تگ بیشتر باشد گیرندگی بیشتر و در نتیجه مرغوب تر است. هرچه درصد مس بیشتر باشد نیز ارسال کد به تراشه سریعتر است

تگ اصل : به تگی که هر سه بخش سیم پیچ ، آی سی و کیس پلاستیکی آن مرغوب باشد تگ اصل می گوییم