هزینه تولید محتوا تخصصی و عمومی

با توجه به توانمندی تیم سکیوریتی هلپر متشکل از مهندسین مخابرات رمز، کامپیوتر نرم افزار، عمران و کشاورزی، خدمات تولید محتوای تخصصی در زمینه های برق، کامپیوتر، رمزنگاری و امنیت اطلاعات، الزامات و استانداردهای امنیتی و حفاظتی و سایر موارد مرتبط به شرح زیر پذیرفته و انجام می‌شود:

 • ترجمه تخصصی در حوزه امنیت، حفاظت، برق و کامپیوتر
 • تالیف تخصصی در حوزه امنیت و حفاظت، برق و کامپیوتر
 • ترجمه و تالیف توام متون امنیتی و حفاظتی، برق و کامپیوتر
 • بازنویسی متون تخصصی امنیت و حفاظت، برق و کامپیوتر

ترجمه های انجام شده روان و منطبق بر دیکشنری واژگان امنیت و رمزنگاری تالیف انجمن رمز ایران است.

هزینه تولید محتوای تخصصی در حوزه امنیت:

 • ترجمه: هر کلمه فارسی ۸۵ تومان
 • ترجمه و تالیف: هر کلمه فارسی ۵۵ تومان
 • بازنویسی: هر کلمه ۲۰ تومان

هزینه تولید محتوا تخصصی در زمینه برق:

 • ترجمه: هر کلمه فارسی ۷۵ تومان
 • ترجمه و تالیف: هر کلمه فارسی ۴۵ تومان
 • بازنویسی: هر کلمه ۲۰ تومان

هزینه تولید محتوا تخصصی کامپیوتر:

 • ترجمه: هر کلمه فارسی ۷۵ تومان
 • ترجمه و تالیف: هر کلمه فارسی ۴۵ تومان
 • بازنویسی: هر کلمه ۲۰ تومان

هزینه تولید محتوا تخصصی عمران و معماری:

 • ترجمه: هر کلمه فارسی ۷۵ تومان
 • ترجمه و تالیف: هر کلمه فارسی ۴۵ تومان
 • بازنویسی: هر کلمه ۲۰ تومان

هزینه تولید محتوا تخصصی دکوراسیون و طراحی داخلی:

 • ترجمه: هر کلمه فارسی ۸۵ تومان
 • ترجمه و تالیف: هر کلمه فارسی ۵۵ تومان
 • بازنویسی: هر کلمه ۲۰ تومان

هزینه ترجمه دیتاشیت و استانداردها:

 • ترجمه: هر کلمه فارسی ۸۵ تومان
 • ترجمه و تالیف: هر کلمه فارسی ۵۵ تومان
 • بازنویسی: هر کلمه ۲۰ تومان

هزینه تولید محتوا تخصصی نساجی:

 • ترجمه: هر کلمه فارسی ۸۵ تومان
 • ترجمه و تالیف: هر کلمه فارسی ۵۵ تومان
 • بازنویسی: هر کلمه ۲۰ تومان

هزینه تولید محتوا تخصصی حقوق و ادیان:

 • ترجمه: هر کلمه فارسی ۹۵ تومان
 • ترجمه و تالیف: هر کلمه فارسی ۶۵ تومان
 • بازنویسی: هر کلمه ۲۰ تومان

هزینه تولید محتوا تخصصی متون پزشکی:

 • ترجمه: هر کلمه فارسی ۹۵ تومان
 • ترجمه و تالیف: هر کلمه فارسی ۶۵ تومان
 • بازنویسی: هر کلمه ۲۰ تومان

هزینه تولید محتوا متون خبری و تخصصی ارزهای دیجیتال:

 • ترجمه: هر کلمه فارسی ۸۵ تومان
 • ترجمه و تالیف: هر کلمه فارسی ۵۵ تومان
 • بازنویسی: هر کلمه ۲۰ تومان

هزینه تولید محتوا متون معرفی اجناس:

 • ترجمه: هر کلمه فارسی ۷۵ تومان
 • ترجمه و تالیف: هر کلمه فارسی ۴۵ تومان
 • بازنویسی: هر کلمه ۲۰ تومان

در حالت کلی هزینه تولید محتوای عمومی و تخصصی بصورت زیر است که با تعیین موضوع و کلمات کلیدی هزینه دقیق مشخص خواهد شد:

 • ترجمه: هر کلمه فارسی از ۷۵ تومان الی ۱۱۵ تومان
 • ترجمه و تالیف: هر کلمه فارسی ۵۵ تا ۷۵ تومان
 • بازنویسی: هر کلمه ۲۰ تومان

شماره تماس: ۰۹۱۲۰۹۴۹۱۱۰

فرم درخواست تولید محتوا