تعمیر ماینر چیتا f3 – cheetah

ماینر های چیتا در مدل های f3 و f1 در بازار ایران موجودند . تعمیر ماینر های cheetah f3 بیشتر مربوط به برد هست و پاور است . این ماینر دارای سه هش برد است که در صورت کاهش نرخ هش ، خرابی از جنس آسیب دیدن هش بردها خواهد بود . در صورت خراب شدن هش برای ماینر cheetah f3 ، ابتدا ارتباطات را چک کنید دمای میانر را چک‌کنید تنظیمات را چک‌کنید

ریست شدن ماینر f3 میتواند به دلیل ایراد از پاور باشد .