آنتی نویز

آنتی نویز یکی از زیر مجموعه های خدمات همیار امنیت است که معرفی و فروش تجهیزات آنتی نویز از جمله شاخه های کاری آنتی نویز است . آنتی نویز هم بصورت سخت افزار و هم بصورت نرم افزار قابل پیاده سازی است.

آنتی نویز نرم افزاری : قبل از پیاده سازی آنتی نویز نرم افزاری به تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال نیاز است که توسط مبدل های ADC انجام می شود. هرچه سرعت نمونه برداری و تعداد بیت هر نمونه بیشتر باشد اطلاعات کامل تری از سیگنال واقعی خواهیم داشت. وقتی سیگنال بصورت دیجیتال وارد پردازنده شود می توان با استفاده از فیلتر های بالاگذر ، پایین گذر و باند میانی سیگنال های ناخواسته را حذف یا کم اثر کرد. روش های مختلفی برای حذف نویز بصورت دیجیتال وجود دارد .

آنتی نویز سخت افزاری : استفاده از فیلتر های پایین گذر یا باند میانی الکترونیکی در حذف و کاهش نویز بسیار متداول است. انواع تمیز در فضای پیرامون و نیز همراه سیگنال ها وجود دارد که مثلا نویز سفید در سیگنال های تصویری مثال خوبی است. برای حذف نویز ابتدا باید طیف فرکانسی آن نویز را با استفاده از تبدیل های فوریه FFT استخراج کرد و سپس فیلتر را در آن ناحیه فرکانسی طراحی و پیاده سازی نمود.

تجهیزات ایمنی: تجهیزاتی که مربوط به ایمنی اماکن، خانه، خودرو، سفر و غیره می شوند. آنتی نویز ها در زمره تجهیزات ایمنی هستند که مثلا در حذف صداهای ناخواسته و آسیب زننده کاربرد بسیاری دارند 

تجهیزات و خدمات آنتی نویز: آن دسته از کالاها یا خدماتی که موجب کاهش اثر نویز های گوناگون صوتی، ارتعاشی، الکترومغناطیسی ، نویزهای ساخته شده دست بشر و طبیعی و غیره می شوند. 

یکی از روش های متداول حرف و کاهش نویز استفاده از فیلترهای فعال و غیر فعال بوده و اینکه آنتی نویز واژه ایده آلی برای این حوزه می باشد .