اکسس کنترل Proxyclick’s

اکسس کنترل پروکسی کلیک در واقع صدور اجازه تردد با استفاده از بارکد موبایل می باشد که این بارکدها بصورت یکبار مصرف و چندبار مصرف و یا کد اختصاصی تعریف می شوند .

Proxyclick ( اکسس کنترل بارکدی هوشمند ) یک راه حل جدید و امن برای باز کردن درب های اتوماتیک می باشد .

بارکد های این اکسس کنترل از طریق ایمیل برای کاربران مجاز ارسال می شوند و آنها به راحتی می توانند به آن دسترسی داشته و هنگام تردد موبایل خود را در مقابل اکسس کنترل قرار داده و اجازه تردد یابند .