اکسس کنترل مولتی چنل | اکسس کنترل ۲ ، ۴ ، ۸ و ۱۶ کانال ( چند کاناله )

اکسس کنترل مولتی چنل با قابلیت چند رله و چند خروجی ترانزیستوری . اکسس کنترل ۲ کانال ، اکسس کنترل ۴ کانال ، اکسس کنترل ۸ کانال و اکسس کنترل ۱۶ کاناله رمزی و کارتی . به دستگاه های اکسس کنترل مولتی کانال ، دستگاه کنترلر چند خروجی نیز می گویند . استعلام ورودی این مدل اکسس کنترل ها می تواند مبتنی بر رمز ، rfid ، اثر انگشت ، تشخیص چهره و یا ترکیبی از اینها باشد . مدل های کنترل تردد SH408 و SH410 برای انواع آسانسور های از ۲ تا ۳۲ طبقه مناسب می باشندMultichannel RFID Access Control نیز نام انگلیسی دستگاه های کنترل تردد مبتنی بر rfid با چند کانال خروجی است

اکسس کنترل کلید رمزی مولتی چنل ( Multichannel Access Control ) : با استفاده از رمزهای تعریف شده می توانیم به دستگاه خاص یا طبقه خاص دسترسی داشته باشیم دستگاه چند کاناله رمزی ، رمز ها را به فرامین خاص اختصاص می دهد

اکسس کنترل کلید لمسی مولتی کانال : دستگاه کنترل تردد با قابلیت کنترل چند کانال با استفاده از تگ و کارت و نیز رمز کاربری . صفحه کلید تاچ خازنی از جمله مشخصات این دستگاه کنترل تردد است . قابل استفاده در آسانسور ها ، درب ها و کنترل دسترسی به دستگاه های مختلف

اکسس کنترل اثر انگشت مولتی چنل ( چند خروجی ) : اینکه با اثر انگشت بتوانیم مثلا یک درب خاص را باز کنیم و یا به یک طبقه خاص تردد کنیم استفاده از اکسس کنترل اثر انگشتی چند کانال را می طلبد

اکسس کنترل تشخیص چهره مولتی چنل : اگر دستگاه اکسس کنترل که مبتنی بر پردازش تصویر چهره است بگونه ای فرامین خروجی را تحت کنترل قرار دهد که با شناسایی هر چهره مجاز عملیات منحصر به فردی یا منحصر به گروهی انجام شود به این دستگاه مولتی فرمان ، اکسس کنترل تشخیص چهره مولتی چنل می گوییم

اکسس کنترل آسانسور مولتی چنل : اینکه هر یک از ساکنین فقطبه طبقه خودشان دسترسی داشته باشند نیاز به نصب اکسس کنترل چند کانال برای آن آسانسور دارد

کنترل تردد چند کاناله : دسترسی به اتاق سرور و درب های متعدد یا آزاد سازی دسترسی به دستگاه های خاص ، به دستگاه کنترل تردد چند کاناله یا کنترل دسترسی چند گانه نیاز دارد

دستگاه کنترل تردد چند خروجی : اگر دستگاه تردد مجهز به کنترل چند رله خروجی و یا چند خروجی بافر شده باشد دستگاه کنترل تردد چند خروجی نام خواهد داشت

کنترل تردد ۸ کانال رمزی SH460

کنترل تردد ۸ کانال رمزی و کارتی مایفر SH7700

کنترل تردد ۹ خروجی توکار امن rfid : sh408

اکسس کنترل ۱۶ خروجی توکار امن rfid : sh410