اکسس کنترل – قیمت و هزینه نصب کنترل اکسس

اکسس کنترل access control یا دستگاه کنترل دسترسی یا کنترل تردد به دستگاهی گفته می شود که با استفاده از ویژگیهای بیولوژیکی یا کارت یا تگ اجازه تردد یا دسترسی مجاز را صادر می کند.

اکسس کنترل دارای انواع متنوعی است که در ادامه معرفی می کنیم.

اکسس کنترل اثر انگشت : این دستگاه براساس ویژگیهای منحصر بفرد اثر انگشت ، فرد مجاز را شناسایی کرده و اجازه دسترسی را صادر می کند. این کنترل اکسس ها دارای مزایا و معایبی هستند که در ادامه توضیح خواهیم داد.

کنترل اکسس تشخیص چهره: این دستگاه بر اساس ویژگی های چهره اشخاص ، تصویر افراد را پردازش کرده و به شخص مجاز اجازه دسترسی یا تردد را می دهد. اساس کار کنترل اکسس تشخیص چهره مبتنی بر پردازش تصویر و استخراج ویژگی ها می باشد.

اکسس کنترل کارتی RFID : این کنترل اکسس مبتنی بر تکنولوژیRFID است که امنیت آن برای اکثر امور روزمره قابل قبول است.

اکسس کنترل تگ خوان RFID : کنترل اکسس های تگ دستگاه مبتنی بر RFID هستند که مشابه کنترل اکسس های کارتی عمل می کنند و تنها شکل آنها متفاوت است.

قیمت اکسس اکنترل – امروز ۳۰ فروردین ۱۴۰۰:

 • قیمت اکسس کنترل تگ خوان : از ۳۰۰ تا ۹۵۰ هزارتومان
 • قیمت اکسس کنترل کارتی : از ۳۵۰ تا ۸۵۰ هزارتومان
 • قیمت اکسس کنترل تشخیص چهره از ۶ میلیون تومان
 • قیمت اکسس کنترل اثر انگشت از ۲/۵ میلیون تومان

هزینه نصب اکسس کنترل (کنترل تردد) :

 • هزینه نصب اکسس کنترل کارتی : ۲۰۰ هزار تومان
 • هزینه نصب اکسس کنترل تگ : ۲۰۰ هزار تومان
 • هزینه نصب اکسس کنترل تشخیص چهره : ۶۰۰ هزار تومان
 • هزینه نصب کنترل اکسس اثر انگشت : ۴۵۰ هزار تومان

هزینه تعمیر اکسس کنترل (کنترل تردد) :

 • هزینه تعمیر اکسس کنترل کارتی : از ۱۰۰ هزار تومان
 • هزینه نصب اکسس کنترل تگ : از ۱۰۰ هزار تومان
 • هزینه نصب اکسس کنترل تشخیص چهره : ۴۰۰ هزار تومان
 • هزینه نصب اکسس کنترل اثر انگشت : ۳۵۰ هزار تومان
قیمت اکسس کنترل لمسی