اکسس کنترل آپارتمان

اکسس کنترل آپارتمان به منظور کنترل ورود افراد مجاز و نیز کنترل تردد آسانسور مورد استفاده قرار می گیرد . اکسس کنترل آپارتمان دارای سه نوع اصلی تشخیص چهره ، اثر انگشت و RFID و یا ترکیبی از آنها می باشد .

اکسس کنترل آپارتمان تشخیص چهره : اکسس تشخیص چهره معمولا برای درب ها و گیت های ورودی آپارتمان ها و ساختمان های اداری و شرکت ها به منظور حضور و غیاب نصب می شود . محیط فیزیکی اکسس کنترل آپارتمانی تشخیص چهره باید امنیت و محافظت لازم را داشته باشد . نور کافی در محیط نصب برای کارایی قابل قبول این نوع اکسس کنترل ها الزامی است .

اکسس کنترل آپارتمان اثر انگشت : اکسس کنترل آپارتمانی اثر انگشت نیز بیشتر برای حضور و غیاب مراکز اداری و شرکت ها کاربرد دارد.

اکسس کنترل آپارتمان RFID : امروزه اکسس کنترل های آپارتمانی RFID ، بیشترین کاربرد را برای ساختمان های مسکونی دارند . اکسس کنترل آپارتمان برای آسانسور و کنترل درب ورودی مورد استفاده قرار میگیرد . اکسس کنترل آسانسور آپارتمانی معمولا برای اعمال فشار برای پرداخت شارژ و نیز تا حدودی امن سازی آپارتمان مورد استفاده قرار می گیرد . اکسس کنترل درب ورودی آپارتمان بیشتر برای حذف کلید آهنی و سهولت استفاده بکار گرفته می شود .

اکسس کنترل آپارتمان ۲ طبقه : برای درب ورودی اکسس کنترل دوتیکه پیشنهاد می شود . برای آسانسور نیز اکسس کنترل امن دو تیکه

اکسس کنترل آپارتمان ۱۴ طبقه : برای درب ورودی اکسس کنترل دو تیکه با امنیت بالا پیشنهاد می شود و برای آسانسور اکسس کنترل یکپارچه

اکسس کنترل مجتمع مسکونی بیش از ۸ طبقه و ۲۰۰ واحد : اکسس کنترل آسانسور از نوع یکپارچه و اکسس کنترل درب ورودی از نوع یکپارچه

با ما بصورت رایگان در خصوص امنیت آپارتمان و خانه مشاوره امنیتی داشته باشید.