اورهال و تعمیرات سیستم های امنیتی و حفاظتی

اورهال و تعمیرات سیستم های امنیتی و حفاظتی شامل موارد زیر هستند :

 • اورهال بردهای الکترونیکی (تعویض خازن ، سلف ، لحیم)
 • تعویض کانکتورها و سیم های آسیب دیده
 • شستشو و تمیز کردن اجزا
 • تست و گارانتی سیستم

فعالیت های همیار امنیت در خصوص اورهال و تعمیرات :

 • تعمیرات و اورهال سیستم های هوشمند سازی
 • اورهال و تعمیر دوربین های امنیتی
 • اورهال و تعمیر سیستم های ضد سرقت اماکن
 • اورهال و تعمیر سیستم های ضدسرقت اتومبیل
 • اورهال و تعمیرات رایانه ها
 • اورهال و تعمیرات دستگاه های ماینر
 • اورهال و تعمیر باکس های الکترونیکی- امنیتی
 • اورهال و بازسازی برق کشی ساختمان و ویلا