امنیت استارلینک | امنیت اینترنت استارلینک |

امنیت استارلینک ، امنیت تجهیزات استارلینک ، امنیت اینترنت استارلینک . تجهیزات اینترنت استارلینک به زودی در سراسر جهان توزیع خواهد شد و موضوع امنیت این تجهیزات و نیز امنیت اینترنت استارلینک اهمیت زیادی خواهد یافت. کیت استارلینک متشکل از آنتن (دیش) ، رسیور و کابل رابط است. در موضوع امنیت کیت استارلینک آنچه اهمیت ویژه دارد ، امنیت بیشتر این ارتباط اینترنتی نسبت به روش سنتی است.

امنیت اینترنت استارلینک : اینکه امنیت اینترنت استارلینک بیشتر است یا امنیت اینترنت سنتی ، می توان گفت هرچه نقطه های در دسترس بین دو ارتباط نقطه به نقطه کمتر باشد امنیت آن ارتباط بیشتر است. از این رو می توان گفت امنیت اینترنت استارلینک بیشتر است. امنیت استارلینک ، استارلینک با کمتر شدن پورت ها و اتصالات به طرز بسیار قابل توجهی امنیت استفاده از اینترنت را افزایش می دهد.

امنیت تجهیزات استارلینک : اولین گام در امن بودن تجهیزات یک ارتباط وایرلس ، امنیت تجهیزات و به عبارتی امنیت فیزیکی آن تجهیزات است. بنابراین امنیت فیزیکی دیش ، کابل و رسیور استارلینک اولین گام امن سازی آن تجهیزات است. این تجهیزات بایستی در مکانی نصب شوند که تحت نظارت و دور از دسترس باشند که هم از سرقت محافظت شوند و هم اینکه دسترسی به پورت آن امکان پذیر نباشد

به این مثال دقت کنید : برای دریافت اینترنت درحال حاضر ، موبایل شما به مودم وصل می شود . مودم به کابل تلفن ، کابل تلفن به مرکز مخابرات ، مخابرات از طریق فیبر نوری یا وایرلس به گیت های اصلی . گیت اصلی به ماهواره‌های اینترنتی. حالا با اینترنت استارلینک مستقیم به ماهواره های استارلینک وصل می شوید . حالا دقت کنید چه بخش های که شنود می تواند از طریق آنها اتفاق بیفتد حذف شدند. و این یعنی امنیت بالای استارلینک

ادامه دارد …